• 1.JPG
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.gif
 • 6.gif
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.JPG
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12z-cieniem.gif
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.JPG
 • 16.jpg
 • 17-k.gif
 • 17c(3).JPG
 • 18.JPG
 • 19.jpg
 • 20.gif
 • 21.gif
 • 22.jpg
 • 23.gif
 • 24.gif
 • 25.jpg
 • 26.gif
 • 27.jpg
 • 28-22.gif

Ogrodzenia z prefabrykatów betonowych nie powinny być montowane w przypadku bardzo dużych pochyleń terenu. Ogrodzenia betonowe nie wymagając żadnych formalności jeśli ich wysokość nie przekroczy 2,2m licząc od poziomu terenu. W przypadku wyższych ogrodzeń konieczne jest zgłoszenie zamiaru ich budowy do urzędu gminy lub urzędu miasta.
Należy jednak sprawdzić, czy w danym rejonie dopuszczone jest wykonywanie tego typu ogrodzeń. Coraz częściej w decyzjach o warunkach zabudowy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zabrania się montażu ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

Krok 1 - wyznaczenie osi ogrodzenia

Najważniejszym etapem prac jest dokładne wyznaczenie osi ogrodzenia. Ogrodzenie można budować w całości na własnym terenie lub w granicy, czyli tak, że oś ogrodzenia znajduje się w granicy, natomiast samo ogrodzenie de facto zlokalizowane jest po połowie na obu działkach.
Wyznaczając oś należy wyjść z punktów granicznych, czyli tzw. kamieni na działce (betonowe słupki zatopione w gruncie, często ze znakiem krzyżyka symbolizującego punkt graniczny). Jeśli działka nie ma dokładnie wyznaczonych graniczników to warto wytyczenie ogrodzenia zlecić geodecie. Jest to zlecenie odpłatne (przeważnie ok. 200-300zł) lecz pozwoli uniknąć problemów w przyszłości, gdy sąsiedzi będą wytyczać granice swoich działek, a okaże się, że weszliśmy ogrodzeniem w ich teren.
Do wyznaczeni osi ogrodzenia należy stosować sznurki lub linki stalowe, które będzie można odpowiednio naciągnąć, aby jednoznacznie wyznaczyć wzdłuż osi lokalizację słupków i fundamentów.
Linki lub sznurki warto ustawić tak, aby umożliwiły jednocześnie wyznaczenie poziomu terenu, a dokładniej poziomu najniższych elementów ogrodzenia. Nie warto jednak rozciągać sznurka tuż nad ziemią, gdyż łatwo go zahaczyć i tym samym rozpoziomować. Dobrą praktyką jest wyznaczanie sznurkiem lub linkami górnego poziomu pierwszych prefabrykowanych elementów.

Krok 2 - fundamenty pod słupki betonowe

Kolejnym etapem jest wykopanie dołów pod fundamenty dla słupków betonowych. Fundamenty powinny mieć średnicę ok. 30-50cm w zależności od wymiarów słupków. Słupki powinny być zakotwione w betonie na długości nie mniejszej niż 50cm, a cały fundament powinien mieć głębokość ok. 70-100cm, w zależności do warunków gruntowych.
Generalną zasadą jest dobieranie głębokości fundamentów do tzw. głębokości przemarzania gruntu, która wynosi w większości obszarów ok. 0,8m. W przypadku gruntów piaszczystych, bez domieszek gliniastych można nieco wypłycić fundamenty do 60-70cm, choć nie jest to rozwiązanie zalecane.
Fundamenty można wykonywać poprzez zalewanie betonem dołów w ziemi lub poprzez ich wyszalowanie, np. z wykorzystaniem gotowych tub szalunkowych o średnicy 30-50cm. Tuby szalunkowe nie są drogie, a pozwalają zaoszczędzić na ilości produkowanego betonu, gdyż w praktyce nigdy nie uda nam się wykopać idealnie prostych ścianek w ziemi na głębokość powyżej 70cm.

Krok 3 - ustawianie słupków betonowych w fundamentach

Pytanie zasadnicze to kiedy i w jaki sposób zakotwić w fundamentach słupki betonowe. Istnieje tutaj kilka rozwiązań, lecz dla mniej doświadczonych osób najlepszą metodą jest dwuetapowe zalewanie fundamentów.
W pierwszej fazie zalewamy fundamenty na grubości ok. 20-30cm i ustawiamy na nich słupek betonowy. W tym momencie słupek należy lekko wcisnąć w fundament i wstępnie próbować go ustawić dokładnie w osi ogrodzenia i we właściwej odległości od pozostałych słupków.
Następnie jedna osoba powinna podtrzymywać słupek, a druga prowadzić dalsze jego zalewanie betonem. W czasie lania betonu cały czas należy kontrolować spionowanie słupka we wszystkich płaszczyznach oraz jego usytuowanie. Jest to bardzo ważne, gdyż przy wlewaniu betonu słupek może się nieznacznie przesuwać, co należy od razu korygować. Gdy beton stwardnieje wszelkie przesunięcia będą niemożliwe do wykonania. Należy również pilnować prawidłowego ustawienia rowków bocznych w słupkach, w które następnie będziemy wkładać prefabrykowane panele.
Między słupkami należy pozostawić minimalny odstęp ok. 1-2cm, który pozwoli swobodnie wsadzać panele betonowe. W czasie montażu kolejnych słupków należy stale kontrolować odległości między nimi, mierząc je w co najmniej trzech-czterech miejscach po wysokości słupka.
Nie wystarczy sprawdzenie odległości wyłącznie na górze lub na dole! Takie podejście może prowadzić do problemów z wkładaniem paneli gdy słupki nie będą idealnie spionowane.
Po zalaniu betonem słupków betonowych należy odczekać minimum siedem dni zanim zaczniemy montować prefabrykowane panele. W tym czasie ważna jest pielęgnacja betonu wodą kilka razy dziennie, co uchroni beton przed spękaniami. Fundamenty można zasypać ziemią o grubości ok. 5cm co uchroni je przed utratą wilgoci, szczególnie w upalne dni letnie.
Po 1-2 dniach od zalania fundamentów należy ponownie dokładnie pomierzyć wszystkie odległości między słupkami oraz sprawdzić ich ustawienie w pionie.

 

Krok 4 - montaż betonowych paneli prefabrykowanych

Montaż paneli należy poprzedzić przygotowaniem elementów, które będą utrzymywać elementy betonowe. Nie należy ich układać bezpośrednio na gruncie, gdyż podłoże ulega osiadaniu pod wpływem ciężaru ogrodzenia i zmian warunków wodnych (które występują naturalnie wraz ze zmianami pór roku).
Pod pierwszymi panelami możemy układać prefabrykowane podmurówki, które ustawiane są na fundamentach pod słupki. W takim wypadku fundamenty powinny być nieco większe, o średnicy co najmniej 50cm, aby zapewniały podparcie dla podmurówki.
Rozwiązanie to rzadko jest stosowane w przypadku ogrodzeń betonowych. Podmurówki takie częściej montuje się w ogrodzeniach panelowych z siatek.
W przypadku montażu paneli bez podmurówki należy zapewnić ich podparcie w formie pręta zbrojeniowego. W tym celu należy wyznaczyć przy użyciu linki lub sznurka dokładny poziom montażu dolnych paneli. W słupkach należy nawiercić na wylot po jednym otworze o średnicy 12-14mm i w to miejsce wsadzić pręt stalowy o długości ok. 40-60cm. Pręty takie muszą znajdować się w każdym słupku i zapewnią one podparcie dla paneli betonowych.
Alternatywnie można pręty stalowe przeciągać przez całą długość ogrodzenia co zapewni bardzo dobre ich podparcie, lecz wymaga zakupu długich odcinków prętów. Warto jednak przemyśleć taki zakup na etapie budowy stanu surowego gdy i tak zamawiamy stal zbrojeniową na budowę i ponosimy koszty jej transportu. Można wtedy domówić kilka dodatkowych prętów o średnicy 12 lub 14mm z przeznaczeniem właśnie pod ogrodzenie betonowe.
Panele betonowe wsuwamy między słupki od góry, przy czym warto w pierwszej kolejności ułożyć wszystkie panele dolne i dopiero póĹşniej przystąpić do montażu kolejnych elementów. Pozwoli to sprawdzić czy zachowaliśmy odpowiednie rozstawy między wszystkimi słupkami.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem